VASARAS SKOLA - 2015

Projekta ietvaros 2015.gada augustā projekta pētnieka Toma Briča vadībā norisinājās Vasaras skola, kurā studenti paguva teoriju un praksi par:

  1. PILSĒTAS KLIMATA UN SPECIFISKAJIEM METEOROLOĢISKAJIEM REŽĪMIEM;
  2. SILTUMA SALAS FENOMENU (SSF)
  3. SSF NOVĒROJUMIEM RĪGAS DZĪVOKĻU NAMU KVARTĀLOS

Prezentācija pieejama šeit.

Vasaras skolas ietvaros Rīgas mikrorajonos tika veikti lokāli gaisa temperatūras mērījumi.

Atskaite - prezentācijas formātā atrodama šeit.

Attiecīgā informācija arī tika prezentēta vairākos projekta semināros - prezentācija atrodama šeit.

Viss vasaras skolas laikā paveiktais darbs ir atrodams divos dokumentos:

Klimata pārmaiņas Pasaulē un Rīgā - autors: T.Bricis

Mikroklimatiskie mērījumi - autors: T.BricisEiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēta un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēta projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) 


 .