Socioloģiskās aptaujas rezultāti


Projekta pētījuma ietvaros 2016.gada martā/ aprīlī tika veikta daudzdzīvokļu namos (aptaujas zonas skatīt zemāk tabulā nr.1) dzīvojošo aptauja ar mērķi apzināt dzīvokļu īpašnieku un īrnieku sapratni par savas dzīvesvietas – dzīvokļa un ēkas uzbūvi, tehnisko aprīkojumu un inženiersistēmām, to ekspluatāciju un apkopes nepieciešamību, vides un veselības jautājumiem. 

Aptaujāti tika cilvēki vecumā no 18 līdz 74 gadiem. 

Kopumā tika veiktas 3007 intervijas. 

Aptaujā tika izmantota kvotu izlase, nosakot respondentu skaitu dažādos Rīgas mikrorajonos un dažādu sēriju ēkās. Konkrētais respondents attiecīgā mikrorajona un ēku sērijas ietvaros tika izvēlēts pēc nejaušās izlases principiem. 

Aptaujas veikšanai tika sagatavotas anketas latviešu un krievu valodās. Intervijas veica augsti kvalificēti un īpaši instruēti intervētāji. Atkarībā no respondenta vēlmēm intervija tika veikta latviešu vai krievu valodā. Maksimālā iespējamā rezultātu statistiskā kļūda pie 3007 respondentu lielas izlases ir +/- 1.8%.

Aptaujas anketu un atbilžu kodus skatīt šeit: APTAUJAS ANKETAS ATBILŽU KODI 21.04.2016.

Tabula Nr.1

 Mikrorajons  Plānotais  Sasniegtais
 Ziepniekkalns – 1 zona 270  270
 Purvciems – 2 zona  177  177
 Purvciems – 3 zona  269 269
 Purvciems – 4 zona  250  250
 Jugla - 5 zona  611  611
 Jugla - 6 zona  482  482
 manta – 7 zona  310  310
 Purvciems – 8 zona  260  260
 Grīziņkalns – 9 zona  252  252
 Centrs – 10 zona  126  126 
 Kopā  3007 3007 

 Intervijas garums:

  • Vidējais intervijas ilgums – 23.13 minūtes 
  • Garākā intervija – 120 minūtes 
  • Īsākā intervija – 50 minūtes 
Intervētāju skaits – 45 

Pamata informācija par socioloģiskās aptaujas norisi atrodama šeit - SOCIOLOĢISKĀS APTAUJAS PAMATA JAUTĀJUMU ATSKAITE 21.04.2016.

Prezentācija un video uzstāšanās no projekta gala konferences par socioloģisko aptauju:Konferences prezentācija


Visa informācija par socioloģisko aptauju pieejama Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”.

Detalizētu kontaktinformāciju var atrast sadaļā Projekta vadošais partneris


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēta un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēta projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)  .