Pētījumu rezultāti


Sadaļā pētījumu rezultāti publicēta informācija par projekta Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (“Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)” ietvaros veikto aktivitāšu sasniegtajiem rezultātiem.


Sadaļā ir atrodama informācija par:

1. Pētījuma daļu rezultātiem, kā arī šajās daļās veiktajiem papildus pētījumiem;

2. Socioloģisko aptauju;

3. Vasaras skolu.


Visa informācija un projekta rezultāti pieejami Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”.

Detalizētu kontaktinformāciju var atrast sadaļā Projekta vadošais partneris


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēta un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēta projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) 


 .