Projekta vadošais partneris

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"

Adrese: Dzirnavu iela 60a-21, Rīga, LV-1050

Tel.: +371 67105937 

Fakss: +371 67105998

E-pasts: rpab@riga.lv

Tīmekļa vietnes adrese: www.arhitekts.riga.lv   

Facebook


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēts un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēts projekts „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)  .