Projekta partneris

Rīgas Stradiņa universitāte

Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga

Tel.: +371 67409105 

Fakss: +371 67471815 

E-pasts: rsu@rsu.lvinfocentrs@rsu.lv

Tīmekļa vietnes adrese: www.rsu.lv

Informācijas centra darba laiks: darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.


Darba drošības un vides veselības institūts

Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts" (DDVVI) ir RSU pārraudzībā esoša zinātniska iestāde, kura izveidota ar RSU Senāta 2007. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 1-2/17.04.07.

RSU zinātniskais centrs Kleisti, Rīgā, Rātsupītes ielā 5

Tālrunis: +371 67409139 vai +371 67409187

Institūta e-pasts: ddvvi@rsu.lv


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēts un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēts projekts „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) 
 .