Pētnieku komanda

Pētījuma vadītājs:
Mārtiņš Menniks


Ieguvis maģistra grādu ģeogrāfijā (M.Sci geogr),
kā arī šogad uzsācis doktorantūras studijas Latvijas Universitātē,
kura laikā pēta daudzdzīvokļu kvartālu ietekmi uz vides un
klimata pārmaiņu procesiem no sociālekonomisko faktoru puses
  
   
Pētījuma tehniskās daļas vadītāja:
Laimdota Šnīdere

Rīgas Tehniskās universitātes docente Dr. phys. Pētniece ir
vairāk nekā 20 gadu pieredze pētnieciskajā darbā, kur
galvenie pētījumu virzieni ir saistīti ar ēku energoefektivitātes
un CO2 izmešu jautājumiem;
 
   
Pētījuma sociālās un telpiskās daļas vadītājs:
Aleksandrs Feļtins

Maģistratūras studijas uzsāka HafenCity Universität (Vācija),
bet studijas turpināja un maģistra grādu ieguva
(M. Sc. Urban Design) 
 Delftas Tehnoloģiju Universitātes
Arhitektūras Fakultātes Urbānisma Maģistra Programmā
(Nīderlande). A.Feļtins pētīja pēckara dzīvokļu kvartālu
problemātiku, pirms pētījumos galvenā uzmanība tika
pievērsta apbūvētas vides analīzei pamatojot
izvēlētās analīzes kategorijas, izejot no pētījuma problēmas.
 
   
Pētījuma vides daļas vadītāja: 
Linda Skreitule

Maģistra grādu veselības aprūpē ieguvusi Rīgas Stradiņa
universitāte, Sabiedrības veselības fakultātē. Pētniece
darbojas RSU Darbadrošības un vides veselības institūtā,
gan ar darba vides un apkārtējās vides mērījumu un ekspertīžu
veikšanu, gan arī piedaloties vairāku nacionālu un starptautisku
pētījumu veikšanā par darba vides un sabiedrības
veselības jautājumiem. 
  
   
Pētījuma konsultants:
Ivars Vanadziņš  

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēts un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēts projekts „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)  .