Projekta mērķis un misija

Projekta mērķis: izstrādāt zinātniski pamatotu pētījumu par klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko novērtējumu Rīgā un Latvijā, kā pamatā ir sociālekonomiski pieņemamas, mūsdienīgas, daudzveidīgas un iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves telpas attīstība, kas balstīta uz klimata pārmaiņu prognozēm un draudiem, ilgtspējīgas attīstības un energoefektivitātes principiem.

Projekta misija: starpdisciplināra pētījuma ietvaros noskaidrot, kādas rīcības visefektīvāk mazinās klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz Rīgas (līdzīgi kā citviet Latvijā) daudzdzīvokļu kvartāliem – ēkām un ārtelpu, labiekārtojumu un infrastruktūru un tādējādi uz iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti, izstrādājot priekšlikumus nepieciešamajai rīcībai daudzdzīvokļu apbūves pielāgošanai klimata pārmaiņām,, lai pārskatāmā nākotnē uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. .