Projekta* 4. video atskaite

* "Klimata ietekmes, pielāgošanās klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā" 

EEZ līdzfinansēts projekts

Šajā video atskaitē ir ietvertas visas projekta gala konferences uzstāšanās:

KONFERENCES ATKLĀŠANA

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" Direktors - Rīgas pilsētas arhitekts

Gvido princis

 
KONFERENCES 1.DAĻA -  Pētījuma telpiskie un sociālie aspekti

Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas pilsētas arhitekta biroja pētnieks ALEKSANDRS FEĻTINS

 
"Fokusu grupu tikšanās analīze un secinājumi"            

Sociālantropologs Viesturs Celmiņš

 
"Rīgas klimata pārmaiņas un mikroklimata rādītāji"            

Projekta pētnieks, meteorologs TOMS BRICIS

 
"Rīgas siltuma salas cēloņu attālinātā izpēte"

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ''Silava'' pārstāvis JĀNIS DONIS

 
KONFERENCES 2.DAĻA  -  Pētījuma tehniskie, vides un sociālekonomiskie aspekti

"Pētījuma tehniskās daļas rezultāti un galvenie secinājumi"

Dr.phys. LAIMDOTA ŠNĪDERE

 
"Putekļi kā piesārņotājs Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos"

Rīgas Stradiņa universitātes pētniece LINDA PAEGLE

 
"Vides trokšņi Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos"

Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks ARVIS KOKINS

 
"Vides kvalitātes faktori klimata pārmaiņu un pielāgošanās klimata pārmaiņām kontekstā"

RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors IVARS VANADZIŅŠ

 
"Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu sociālekonomiskās vērtības"

Projekta pētnieks MĀRTIŅŠ MENNIKS

 
"Socioloģiskās izpētes rezultāti"

Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve INETA GREIPELE

 
 .