Konferences video un prezentācijas

* "Klimata ietekmes, pielāgošanās klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā" 

EEZ līdzfinansēts projekts

KONFERENCES ATKLĀŠANA

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" Direktors - Rīgas pilsētas arhitekts

GVIDO PRINCIS

  
KONFERENCES 1.DAĻA -  Pētījuma telpiskie un sociālie aspekti

Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas pilsētas arhitekta biroja pētnieks ALEKSANDRS FEĻTINS

 Aleksandrs_Feltins_21_04_2016_.pdf
"Fokusu grupu tikšanās analīze un secinājumi"            

Sociālantropologs VIESTURS CELMIŅŠ

  Viesturs_Celmins_21_04_2016_.pdf
"Rīgas klimata pārmaiņas un mikroklimata rādītāji"            

Projekta pētnieks, meteorologs TOMS BRICIS

  Toms_Bricis_21_04_2016_.pdf
"Rīgas siltuma salas cēloņu attālinātā izpēte"

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ''Silava'' pārstāvis JĀNIS DONIS

  Janis_Donis_21_04_2016_.pptx
KONFERENCES 2.DAĻA  -  Pētījuma tehniskie, vides un sociālekonomiskie aspekti

"Pētījuma tehniskās daļas rezultāti un galvenie secinājumi"

Dr.phys. LAIMDOTA ŠNĪDERE


 Laimdota_Snidere__21_04_2016_.pdf
"Putekļi kā piesārņotājs Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos"

Rīgas Stradiņa universitātes pētniece LINDA PAEGLE

  Linda_Paegle_21_04_2016_.pdf
"Vides trokšņi Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos"

Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks ARVIS KOKINS


Arvis_Kokins_21_04_2016_.pdf
"Vides kvalitātes faktori klimata pārmaiņu un pielāgošanās klimata pārmaiņām kontekstā"

RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors IVARS VANADZIŅŠ


Ivars_Vanadzins_21_04_2016.pdf
"Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu sociālekonomiskās vērtības"

Projekta pētnieks MĀRTIŅŠ MENNIKS

  Martins_Menniks_21_04_2016_.pdf
"Socioloģiskās izpētes rezultāti"

Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve INETA GREIPELE

 Ineta_Greipele_21_04_2016_.pdf .